Strona główna | Kontakt 
O farbach
Artykuly
Porady
Teoria
Forum
Kontakt





2002-03-09

Zabezpieczanie podłoża drewnianego w domku letniskowym

Właściwe i staranne przygotowanie podłoża drewna do malowania warunkuje uzyskanie odpowiednich powłok lakierowych oraz wpływa na zmniejszenie zużycia materiałów malarskich i pracochłonności operacji wykończeniowych.
Powierzchnia drewna przeznaczona do malowania powinna być czysta, bez wszelkich zanieczyszczeń (starych powłok, kory i łyka, zatłuszczeń, kurzu, pyłu, ziemi ) bez plam i przebić klejowych, pęcherzy żywicznych, równa i gładka, o wilgotności 10 - 15%. Wilgotność drewna nie powinna być w żadnym wyższa niż 28 %.

Przygotowanie powierzchni drewnianych do malowania obejmuje:
- zaprawianie wad drewna przez stosowanie wstawek w postaci korków wklejanych w otwory powstałe po usunięciu miejsc wadliwych,
- szlifowanie powierzchni po obróbce struganiem i cyklinowaniem,
- odżywiczanie drewna pochodzącego z drzew iglastych - żywicę usuwa się przez zeskrobanie (mechaniczne) oraz przez zmywanie powierzchni drewna specjalnymi roztworami, np. rozpuszczalnikami.
Środki do ochrony drewna można nanosić metodami powierzchniowymi (malowanie, natrysk) lub impregnacji wgłębnej (metody próżniowe, dyfuzyjne itp.).
W przypadku zabezpieczania gotowego domku można stosować tylko metody powierzchniowe. Metoda malowania polega na kilkakrotnym nakładaniu , zazwyczaj cienkimi warstwami, środków impregnacyjno - dekoracyjnych. Jako pierwszy należy nakładać w jednej lub dwóch warstwach bezbarwny preparat impregnujący, a następnie w jednej do trzech warstwach środek zabezpieczający i barwiący drewno. Bardzo ważnym jest naniesienie tych środków w ilościach zalecanych przez producenta, ponieważ konieczne jest wprowadzenie do drewna, szczególnie eksploatowanego na zewnątrz, odpowiedniej ilości środka grzybobójczego. Należy pamiętać, że powierzchnie ukośne, cięte prostopadle do włókien oraz narażone na bezpośrednią mocną operację słoneczną należy malować 3 - 4 krotnie preparatem barwiącym.

Podstawowe zalecania przy malowaniu środkami impregnująco-dekoracyjnymi:
- Preparaty barwiące przed rozpoczęciem malowania oraz w jego trakcie należy dokładnie mieszać celem ujednorodnienia barwy.
- Preparaty nakładać pędzlem lub tamponem krzyżowo, zachowując podane przez producenta odstępy czasu do nakładania kolejnych warstw
- Po określonym przez producenta czasie (kilka do kilkadziesiąt minut) każdą warstwę preparatu barwiącego należy przetrzeć suchym pędzlem lub tamponem w kierunku zgodnym z kierunkiem słojów drewna, co spowoduje uwypuklenie rysunku drewna.

Zalecane wyroby do malowania domku letniskowego:
1. zewnętrzne ściany domku oraz okna : impregnat grzybobójczy 1 - 2 warstwy, preparat grzybobójczo-dekoracyjny transparentny lub ( lepiej) prawie kryjący, barwny 1-4 warstw
2. boazeria wewnątrz domku : lakier akrylowy wododyspersyjny 2 warstwy lub lakier poliuretanowo-akrylowy 2 warstwy ( zalecane jest przeszlifowanie i odpylenie każdej powłoki przed naniesieniem kolejnej warstwy lakieru) UWAGA! Zalecane są lakiery wododyspersyjne, bardziej ekologiczne niż rozpuszczalnikowe; mogą być to te same lakiery co na podłogę.
3. podłoga drewniana:
- lakier podkładowy nitro , caponowy lub wododyspersyjny 1 - 2 warstwy ( wybrać zgodnie z zaleceniami producenta lakieru nawierzchniowego), a następnie
- lakier poliuretanowy rozpuszczalnikowy lub wododyspersyjny 2 - 4 warstwy (zalecane ze względów dekoracyjnych jest szlifowanie i odpylenie każdej wyschniętej powłoki przed nałożeniem kolejnej warstwy lakieru)

UWAGA! przy wyborze konkretnego produktu należy zwrócić uwagę, czy wyrób jest oznakowany znakiem budowlanym czyli jest zgodny z Polską Norma lub z aprobatą Instytutu Techniki Budowlanej.

Przykładowe materiały, które mogą być zastosowane do malowania domku, podaje poniższa tabela:

Rodzaj wyrobu Nazwa wyrobu Producent impregnat Wood Preserver Dyrup Drewnol I OLIVA, Gdynia Drewnochron P Polifarb Cieszyn-Wrocław Impregnat Nobiles, Włocławek Capadur Impragnier-Lasur Caparol

Środki dekoracyjno-impregnujące Dulux ICI Drewnochron Polifarb Cieszyn-Wrocław Drewnol Z OLIVA, Gdynia Altaxin Altax Sp. z o.o., Poznań

Lakier na parkiet Domalux Polifarb Cieszyn-Wrocław Parkiet Lakier Nobiles Solak PUR -P oraz Solak PUR-N SOPUR Sp. z o.o. Bydgoszcz Dulux ICI Hydroparkiet S oraz Hydroparkiet PU Lakma, Cieszyn

PR

Powrót do listy







Forum: farby

Ostatnio na forum:

Re: malowanie proszkowe

Re: pęcherzyki powietrza pod lakierem

Re: Sata

Re: Czym i jak pomalować piankę poliuretanową ??

xylamit

Re: JAK Z LAKIERU BłYSZCZąCEGO ZROBIć MATOWY

Xylamit stop:

Re:

Re:

Re: Metalmaster

Re:

Re:




Szukaj w serwisie:

Jeżeli chcesz być powiadamiany
o nowościach na stronie
dodaj swój adres e-mail:
 



Polityka prywatności | Copyright © 2000- 2019 Biuro RCS | Webdesign | Hosting | Fotografia cyfrowa