Strona główna | Kontakt 
O farbach
Artykuly
Porady
Teoria
Forum
Kontakt

2002-07-01

KOROZJA - INFORMACJE OGÓLNE

Korozja jest to proces niepożądanego niszczenia materiałów konstrukcyjnych pod działaniem otaczającego środowiska w wyniku procesów chemicznych, elektrochemicznych i fizykochemicznych. Ze względu na obraz zniszczeń korozja metali spotykana w praktyce może mieć charakter korozji ogólnej, galwanicznej, wżerowej, szczelinowej, międzykrystalicznej, naprężeniowej, zmęczeniowej oraz erozji - korozji .

Najpowszechniej spotykanym w praktyce przypadkiem zaatakowania korozyjnego jest korozja ogólna, spowodowana przez elektrochemiczne lub chemiczne reakcje zachodzące na powie-rzchni metalu w środowisku korozyjnym (atmosferycznym. wodnym, w glebie itp.).

Korozji elektrochemicznej podlegają metale w środowisku elektrolitów np. w glebie i atmosferze wilgotnej.

Korozja atmosferyczna zachodzi w warunkach pełnego dostępu tlenu i wilgoci. W przypadku żelaza przebieg procesu można zapisać w sposób uproszczony następująco:

proces anodowy FeR Fe+2 + 2 e-
proces katodowy 2 H2O + O2 + 4 e- R 4 OH-
wytrącanie się osadu Fe+2 + 2 OH- R Fe(OH)2
dalsze utlenianie 2 Fe(OH)2 + H2O + 1/2 O2 R 2 Fe(OH)3
2 Fe(OH)3 R Fe2O3 + 3 H2O

Proces niszczenia metalu w glebie ma również charakter elektrochemiczny. Szybkość korozji w glebie zależy od wielu czynników, m. in. od:
struktury gleby
napowietrzenia gleby
wilgotności gleby
właściwości chemicznych gleby ( odczyn, zawartość soli rozpuszczalnych
możliwośći występowania prądów błądzących
obecność różnych mikroorganizmów i bakterii
Korozja ogólna powoduje największe ubytki masy metalu, ale jest jednocześnie jest najłatwiejsza do wykrycia i zwalczania.

Korozji ogólnej można zapobiegać bądź ją ograniczać stosując: - właściwy dobór metali lub stopów - odpowiednie powłoki ochronne
- ochronę inhibitorową
- ochronę elektrochemiczną.


Powłoki ochronne dzielimy na wiele grup: - powłoki malarskie - powłoki metalizacyjne
- powłoki metalizacyjno - malarskie
- powłoki ochrony czasowej
- powłoki z tworzyw sztucznych.

HR

Powrót do listyForum: farby

Ostatnio na forum:

Re: malowanie proszkowe

Re: pęcherzyki powietrza pod lakierem

Re: Sata

Re: Czym i jak pomalować piankę poliuretanową ??

xylamit

Re: JAK Z LAKIERU BłYSZCZąCEGO ZROBIć MATOWY

Xylamit stop:

Re:

Re:

Re: Metalmaster

Re:

Re:
Szukaj w serwisie:

Jeżeli chcesz być powiadamiany
o nowościach na stronie
dodaj swój adres e-mail:
 Polityka prywatności | Copyright © 2000- 2019 Biuro RCS | Webdesign | Hosting | Fotografia cyfrowa